PROSAW LTD

ROBERT OBRIEN

Temelsan Ar-Ge'yi, rekabetçiliğin önemli koşullarından biri olarak değerlendiriyor.

Takdir edersiniz ki bu da ilgili imalatçıyı ilerideki projelerde tercih edilen teradikçi olmasını sağlayarak iş ilişkimizin sürdürülebilirliğine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Temelsan bu açıdan kendisini sürekli geliştirerek yoluna devam ediyor.

Önce Dikey şerit testere sonra da şerit testere alın kaynak makinalarıyla yaptığımız iş birliği çok olumlu sonuçlar vermiş ve bugün Temelsan kendi ürün grubunda global rakipleriyle rekabet edebilecek bir kimliğe sahiptir. 

Değişime hazır mısınız?